Visie Akerendam

Als psychologen kennen wij de onderliggende mechanismen en principes die komen kijken bij het tot stand komen, vaststellen en ontwikkelen van effectief gedrag. Wij maken voor, en met, onze klanten vraagstukken op het gebied van effectief gedrag binnen de organisatiecontext inzichtelijk en helpen richting te expliciteren. Samen met de klant vertalen wij dat naar passende interventies en voeren ze uit, met als resultaat effectief gedrag dat past bij de gekozen organisatiestrategie. Organisaties zijn complexe systemen, dus het is onmogelijk om vooraf het pad te definiëren. We evalueren dus continu en passen de stappen aan om het gewenste resultaat te behalen.

Onze uitgangspunten


  • Wij benaderen de organisatie als systeem, waarin strategie (perspectief), structuur (inrichting en processen) en cultuur (hoe werken we samen) met elkaar een geheel vormen. Bij verandering staan deze drie onderdelen nooit los van elkaar.
  • (Gedrags-)verandering realiseren is een complex proces. Vaak zijn oude samenwerkingspatronen niet meer effectief, waardoor ze de gewenste koers in de weg kunnen staan. Dat kan goede samenwerking belemmeren, klantgerichtheid frustreren en leiderschap ineffectief maken. Wij zorgen ervoor dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor het veranderproces en hebben aandacht voor de specifieke situatie.
  • Co-creatie vormt de sleutel tot onze effectiviteit. Onze adviseurs, trainers en coaches kunnen helpen met het veranderingsproces, maar uiteindelijk moeten de mensen in de organisatie (leidinggevenden en medewerkers) het zélf gaan doen. We betrekken de mensen uit de organisatie dan ook actief bij ontwerp, uitvoering, nazorg en evaluatie. We doen het samen.
  • Onze aanpak is organisch, wel met structuur. Het te behalen resultaat staat centraal, onze aanpak is hierbij een middel. Als door de veranderende context het gekozen pad niet het meest doelgericht meer is, bedenken we in overleg een alternatief.

visie akerendam

“Voor echte verandering heb je ook de top nodig.”

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50