Potentieel-event: het grootschalig Assessment Center

Bij een potentieel-event doorlopen grote groepen deelnemers, 24 tot 40 per dag, een volledig assessment. Vaak wordt het management van de organisatie vooraf getraind deelnemers te observeren, beoordelen, interviewen en feedback te geven. Dit vergroot de betrokkenheid van de organisatie, maakt de feedback herkenbaarder en het geeft het management inzicht in de kennis, vaardigheden en houding van de deelnemers.

Kenmerken

 • Versnellen en versimpelen van de assessment center-methode met een focus op gedrag dat binnen de organisatie doorslaggevend is voor succes.
 • In het potentieel-event beoordelen we het ontwikkelingspotentieel van grotere aantallen medewerkers:
  • In een korte doorlooptijd;
  • Efficiënt;
 • De gedragssimulaties zijn vormgegeven op basis van de ‘Critical Incidents Technique’, zoals die in interviews met het management naar voren zijn gekomen.
 • Leidinggevenden, aangevuld met leden van de HR-afdeling, zijn actief betrokken. Zij worden getraind om medewerkers competentiegericht te beoordelen.
 • Onderlinge vergelijking van (potentiële) medewerkers is mogelijk door de gecomprimeerde manier van werken. De organisatie krijgt inzicht in het ontwikkelpotentieel van alle deelnemers. Als groep en individueel.

Voordeel voor de deelnemers

De deelnemers ontvangen na afloop een rapport met daarin de prestaties en een advies met daarin:

 • Wat zijn je talenten?
 • Wat zijn je leerpunten?
 • Hoe kun je deze in de praktijk nog beter toepassen?

Sommige organisaties kiezen ervoor om vooraf aan iedere deelnemer een vast ontwikkelbudget toe te kennen om de leerpunten te verbeteren of de talenten breder toe te passen, waardoor we in het rapport binnen dat budget direct concrete vervolgstappen kunnen adviseren.

Voordeel voor het management

Na goedkeuring van de deelnemers kunnen we een rapportage uitbrengen over het totale deelnemersbestand, de prestaties van de eigen afdeling of het eigen team en de individuele rapportages. Zo kan iedere manager direct zijn eigen ontwikkelplan ontwerpen.

We rapporteren naar behoefte het volgende over het totale deelnemersbestand:

 • een overzicht van de verdeling van de leerpunten en de voorkomende frequenties daarvan
 • een rapportage over de prestaties van de eigen afdeling of het eigen team en
 • de individuele rapportages.

De organisatie is hierdoor beter in staat om individueel en collectief gericht te ontwikkelen.

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50