Kernwaarden van Akerendam

1. Samen met klanten, co-makership
2. Echte aandacht
3. Psychologie, Professioneel eigenwijs
4. Plezier

1. Samen met de klant, co-makership

De klant centraal. Samen bedenken wat vooruitgang en verbetering voor onze klanten betekent. Wij kiezen bij voorkeur klanten (en omgekeerd!) voor wie groei en verandering even vanzelfsprekend zijn als ademen en eten, voor wie vooruitgang en stappen zetten vanzelfsprekend zijn. We delen de visie op vooruitgang, ervaren de ‘klik’ die daaruit voortkomt.

Zo werken we samen. We vormen de plannen samen en voeren die ook samen uit. Bij gecompliceerde problemen bij voorkeur intuïtief, en niet langs gebaande paden. In die co-creatie geven we échte aandacht aan de vraag en de specifieke situatie van de klant.

2. Echte Aandacht

Opdrachtgevers prijzen de echte aandacht die we hen geven, de customer intimacy die we zoeken en creëren. Korte lijnen, altijd bereikbaar, (on)gevraagd ideeën en adviezen, vinger aan de pols van de klant en van de branche.

Aandacht en samenwerking kenmerken Akerendam. Onze waarden zijn ons visitekaartje, de leidraad voor al ons handelen.

3. Psychologie, Professioneel eigenwijs

Psychologie als creatief fundament. Redeneren op basis van bewezen feiten en tegelijk de nuance zoeken, tekent ons doen en denken. Die diepgang is belangrijk.

Kracht betekent voor ons: open staan voor ontwikkeling, in verbinding met de maatschappij, met het leven, met collega’s en klanten. En voor alles: enthousiasme teweeg brengen, openstaan voor ontmoetingen en onvoorspelbaarheid, buiten de gebaande paden denken. Daarbij maken we voortdurend gebruik van psychologie als bron van (nieuwe) inspiratie.

Wij zijn pas tevreden een opdracht goed af is. ‘Goed’ wil zeggen: tot het uiterste benut en de klant aan het denken zettend.

We zijn vasthoudend als het gaat om professionele kennis en procesuitvoering. Het uiterste uit onze klanten halen met ‘eigenwijsheid’ op inhoud als middel daartoe. Niet voor niets zien wij co-creatie als sparren op niveau, waar je desnoods bekvechtend over de vloer rolt – vanuit gedeelde ambitie, dus is het goed.

4. Plezier

Daarnaast vinden we het fijn als onze klanten zich bij ons thuis voelen: bijvoorbeeld letterlijk door de keuken naar binnen komt, zich vrij voelt om koffie te pakken, zich uitspreekt over de dingen die aanspreken en beter kunnen: gelijkwaardigheid kenmerkt onze relatie. Met plezier werken is ons credo.

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50