Leiderschap en Teamontwikkeling

Teamontwikkeling betekent in onze ogen vooral níet werken in theoretische modellen, maar werken met de praktijk van en in het team zelf. Veranderen is groeien en in hoge mate een intuïtief proces. Persoonlijkheden, onderlinge verhoudingen en samenwerkingscultuur zijn door de jaren heen gevormd. Akerendam begeleidt en bevordert dat groeiproces. Het is aan het team zelf om zich te ontwikkelen te veranderen vanuit zelf aangedragen ideeën, analyses of initiatieven.

“Enkel structuur is niet de oplossing.”

Waarde en betekenis

Effectieve teams geven betekenis en richting aan het team zelf en aan het gedrag van de teamleden. Die betekenis staat centraal bij teamontwikkeling. De essentie zit in het met elkaar delen van waarden en betekenis: in een ideale situatie sluiten teamwaarden en individuele waarden van teamleden goed op elkaar aan. Als team en teamleden hetzelfde doel belangrijk vinden, streeft iedereen naar hetzelfde resultaat.

Mensen werken in toenemende mate niet meer alleen voor ‘de baan’, ‘de status’ of ‘het geld’. Belangrijker is het gevoel dat ze ertoe doen, meedraaien, serieus genomen worden en meedenken over de manier waarop het team toegevoegde waarde heeft. Ze willen dat hun werk past bij wat zij persoonlijk in hun leven belangrijk vinden. Ze steken dan meer energie in hun werk waardoor ze loyaler en productiever zijn. Het is belangrijk dat leidinggevenden een heldere richting bieden en een loyale, uitdagende en voor iedereen prettige samenwerkingscultuur creëren.

Samenwerking en vertrouwen

Soms kunnen teamleden wantrouwen en onveiligheid ervaren. Zij voelen zich dan onvoldoende betrokken en ervaren het teambesluit niet als hun besluit. Zij zullen zich niet (meer) voor het teamdoel inzetten. Vooral dan is het belangrijk te werken met de situatie en de praktijk van het team zelf. Vertrouwen ontstaat door het delen van ervaringen, persoonlijke visies, ‘critical incidents’ en het benoemen van elkaars persoonlijke bijdrage. Confrontaties zijn hierbij vaak productief! Teams die confrontaties durven aangaan zijn vaak creatiever en hebben meer openheid en betrokkenheid. Hierdoor lossen de echte, niet uitgesproken problemen sneller op.

Leiderschap en teamontwikkeling horen bij elkaar

Leidinggevenden werken in en met teams, je kunt het niet loskoppelen van elkaar. Het team beïnvloedt het gedrag van leidinggevenden en andersom. Een goed functionerend team herken je vaak aan ‘gedeeld leiderschap’. Teamleden nemen leiding – en krijgen daarvoor van hun collega’s de ruimte – op het terrein waar hun kracht en expertise ligt. Als we samenwerking in teams willen veranderen, moeten we dus ook voor de rol van de leiders binnen het team scherp voor ogen hebben.

Teamontwikkeling is maatwerk

Een standaardaanpak werkt niet bij teamontwikkeling. Bij Akerendam hebben we veel aandacht voor het creëren van veiligheid en vertrouwen. Een informele sfeer is daarbij essentieel. Het hele proces van aanloop tot afronding doen we samen met het team. Alleen zo kunnen we het eventuele probleem in de samenwerking tot op het bot uitzoeken.

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50