Leiders en leidinggeven

Weg met de vergadersleur!

Vergaderingen en teambijeenkomsten: het wordt door veel mensen als een moetje ervaren. Het kost veel tijd, loopt uit, vreet energie en levert vaak niet op wat we willen. We krijgen een overload aan informatie en soms ook aan emoties. Mits goed ingezet is een vergadering of teambijeenkomst een krachtig middel. Je kunt besluiten nemen, informatie delen, draagvlak creëren, samen in korte tijd zaken uitwerken en concrete stappen en een taakverdeling plannen. Met een goede teambijeenkomst versterk je de verbinding en de samenwerking.

In de High Impact Training Weg met de vergadersleur! gaan we in op drie elementen:

1. Hoe versnel ik een vergadering effectief

 • Welke structuur past bij jouw vergadering
 • Wat is de ideale tijdsbesteding per punt
 • Hoe maak je concreet onderscheid tussen open, gesloten en halfopen vergaderpunten
 • Hoe werk je snel toe naar een gedragen besluitvorming
 • Welke rol en positie neem je in als voorzitter (focus op inhoud versus focus op proces)

2. Hoe maken we een vergadering energiek, leuk en zinvol

 • Welke middelen kun je toepassen?
 • Hoe gekker hoe beter: vergaderen in ‘workshop stijl’ en toepassen van verrassende interventies
 • Aanbrengen van dynamiek en afwisseling (elk ‘deel’ van een vergadering mag maximaal 20 minuten duren)

3. Teamdynamiek in een vergadering

 • Wat zijn de posities en rollen
 • Hoe ga je om met weerstand of sterke emoties
 • Activeren van de groep in plaats van alleen maar informatie delen

RESULTAAT: Vergaderingen die bijdragen aan een efficiënte besluitvorming, een goede taakverdeling, het slimmer organiseren van zaken en die juist tijdwinst opleveren.

Leiderschap, van delegeren naar het faciliteren van zelfsturing, hoe werkt dat?

Het Nieuwe Werken, zelfsturende teams, persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Dat klinkt allemaal mooi, maar wat vraagt dat nou van mij als leider en als persoon. Hoe geef ik richting, hoe laat ik los maar blijf ik wel faciliterend en hou ik focus op de bedrijfsdoelstellingen.

Leiderschap gericht op autonomie en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Leiderschap is er altijd op gericht geweest om medewerkers vakvolwassen te maken, zodat een leidinggevende zich via het delegeren van taken kon beperken tot het monitoren van de doelstellingen. De focus van delegeren ligt op het ‘wat’ in plaats van het ‘hoe’. Een aantal actuele maatschappelijke en ook technologische ontwikkelingen noopt veel organisaties en daarmee leidinggevenden hierin een stap verder te gaan en te koersen op autonomie, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing. Aanleidingen zijn er legio: minder management lagen, verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen, kosten reductie, digitalisering van werkprocessen, indammen bureaucratie en niet te vergeten de behoefte van medewerkers om zelfstandig waarde toe te voegen aan hun baan en organisatie. De ambitie hierbij is steeds het verhogen van de kwaliteit van het werk, verbeteren van de klanttevredenheid, sneller produceren en reageren en niet te vergeten werkplezier. Allemaal mooi, maar hoe doe je dat? Betekent dit dat je als manager of leidinggevende overbodig wordt en dat er geen eindverantwoordelijke meer is? Natuurlijk niet!

Akerendam heeft veel ervaring met het creëren van eigen verantwoordelijkheid binnen organisaties met als doel om de kwaliteit van producten en diensten op een hoger plan te tillen. De praktijk leert dat er geen eenduidig recept voor is, maar dat het om een lerend proces gaat dat ‘echt’ oplevert.

RESULTAAT: In de High Impact Training: Leiderschap, van delegeren naar het faciliteren van zelfsturing, hoe werkt dat? Krijg je antwoord op vragen als:

 • Op welke manier kan ik dit concept handen en voeten geven?
 • Wat zijn de opbrengsten voor mijn organisatie en afdeling?
 • Wat betekent dit voor mijn eigen stijl van leidinggeven en mijn persoonlijk leiderschap?
 • Hoe leg ik uit wat ik wil en waar het om gaat?
 • Wat doe je als leidinggevende niet meer en wat juist wel?
 • Welke obstakels kan je verwachten hoe kan je die omzeilen?
 • Op welke manier geeft je het leerproces voor jezelf en je medewerkers vorm?
 • Hoe houd ik focus op de organisatiestrategie en doelstellingen?

Meer info en aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Klik hier om je in te schrijven of om meer informatie aan te vragen.

 

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50