Development Centers

Omdat niemand standaard is                       

Iemand in beweging krijgen – dat is de kern van onze aanpak en dus ook voor de Development Centers.

Wij zien vaak een behoefte om bepaalde vaardigheden en inzichten aan te scherpen. Speciaal hiervoor zijn de Development Centers (DC’s) ingericht. In de DC’s trainen we ineffectief gedrag naar effectief gedrag door praktische, concrete situaties neer te zetten, aan te scherpen en veel te herhalen.

De DC’s zijn opgebouwd uit thema’s waarin uiteenlopende modules passen: modellen en theorieën. Vaak gaat het om individuele trajecten, maar ook werken we in kleine groepen van maximaal vier personen. De DC’s worden altijd gegeven door een van onze psychologen in samenwerking met een bedrijfsgerichte acteur en duren een halve dag.

Werken met modules zorgt ervoor dat we flexibel zijn in onze aanpak. We leggen accenten al naar gelang de behoefte, die we scherp stellen in de intake met de deelnemer, liefst ook met de leidinggevende (diens verwachtingen over het gewenste gedrag van de deelnemer en voor de context van de organisatie). Het is dus geen gestandaardiseerde aanpak: we gaan met de praktijksituaties van de deelnemer(s) aan de slag.

Het leren en toepassen van nieuw gedrag

Gedrag berust vooral op (onbewuste) routines. Dat maakt het ontwikkelen en veranderen ervan moeilijk. Iemand zal nieuw gedrag pas uitvoeren als hij:

  • Weet wat het resultaat is dat hij kan behalen (kennis);
  • De vaardigheden beheerst om het voorgenomen gedrag uit te voeren (vaardigheden);
  • Ervan overtuigd is dat dit gedrag voordelen oplevert: hij moet het willen (houding).

Tijdens een DC scherpen we de vaardigheden aan tot in de kleinste details. Het start met inzichtelijk maken wat iemand nu doet, daarna trainen we meer effectief gedrag en kijken we, als het nodig is, wat iemand eventueel tegenhoudt om het effectieve gedrag te laten zien. Onze modellen en de kennis van de psychologie gebruiken we ondersteunend: enerzijds om inzichten te geven, anderzijds om te zorgen dat de kennis en vaardigheden bij deelnemer beklijven. DC’s zijn altijd intensieve, geconcentreerde bijeenkomsten. Ze werken als een snelkookpan: binnen twee uur zie je vaak al vooruitgang. Elk DC eindigt met afspraken over concrete acties in de praktijk, manieren om de omgeving te betrekken en een verslag, zodat het geleerde beklijft.

Twee soorten development centers

Het Individuele Development Center waarin de deelnemer heel geconcentreerd in korte tijd grote stappen maakt en waarin we het meest scherp aansluiten bij de persoonlijke behoefte: Het heeft ook elementen van individuele coaching in zich.

Het Groeps Development Center waarin we met maximaal vier mensen van dezelfde organisatie aan de slag gaan. Bijvoorbeeld als medewerkers ontwikkelpunten delen of het van belang is om een gezamenlijke norm te creëren over gewenst gedrag vanuit de organisatie.

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50