Competentiemanagement

Bij competentiemanagement gaat het om het beoordelen en ontwikkelen van de competenties van medewerkers. Daarbij gaat het om kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, maar bijvoorbeeld ook om persoonlijkheid, motivatie en ambitie. Als je duidelijk hebt welke competenties jouw bedrijf nodig heeft, kun je daar bij het aannemen van personeel rekening mee houden. Ook helpt medewerkers bij hun ontwikkeling binnen je organisatie.

Opstellen van competentieprofielen

Wij hebben veel organisaties geholpen met de persoonlijke ontwikkeling en beoordeling van de medewerkers. Een praktische, toepasbare en effectieve aanpak staat hierin centraal. Bij het opstellen van een competentieprofiel kijken we naar de competenties die nodig zijn om een bepaalde functie uit te oefenen. Om tot een goed beeld te komen, interviewen we de leidinggevende(n) en groepen medewerkers die vergelijkbaar werk verrichten. Uiteindelijk creëren wij samen met de klant een competentieprofiel, waarbij de competenties onderverdeeld zijn in vier categorieën:

  • Conceptuele effectiviteit: de mate waarin de medewerker in staat is verbanden te leggen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, strategisch te denken en vernieuwende ideeën heeft.
  • Operationele effectiviteit: de mate waarin de medewerker gericht is op het gestructureerd uitvoeren van werkzaamheden en het doelgericht aansturen van anderen.
  • Interpersoonlijke effectiviteit: de mate waarin de medewerker openstaat voor gevoelens, houding en motivatie van anderen en dit in zijn of haar handelen tot uiting laat komen.
  • Persoonlijke effectiviteit: de mate waarin de medewerker beschikt over overtuigingskracht, stressbestendig is en in staat zichzelf te managen.

Bij deze aanpak hoort ook dat wij de leidinggevenden trainen en begeleiden in het voeren van competentiegesprekken. Zo werkt een competentiegesprek inspirerend en stimulerend en wordt het beste uit de medewerkers naar voren gebracht.

Comeniuslaan 25
1404 AB Bussum
Email: info@akerendam.nl
Telefoon: +31 (0)35 678 22 50